Tagged with Gupta

Các triều đại chính trong lịch sử Ấn Độ

Các triều đại chính trong lịch sử Ấn Độ

Triều đại Madahga (543 – 491 TCN) Magadha là một vương quốc hùng mạnh ở miền Trung Ấn Độ từ thế kỷ 6 trước Công nguyên đến thế kỷ 6 Công nguyên. Là một vương quốc cổ đại tập trung ở Đồng bằng sông Hằng thuộc bang Bihar ngày nay, vương quốc này đã vươn … Tiếp tục đọc