Tagged with ev Trotsky

Những chi tiết về số phận của nhà cách mạng Lev Trotsky

Những chi tiết về số phận của nhà cách mạng Lev Trotsky

Sputnik Mundo năm 2017 đã phỏng vấn cháu trai của ông – Esteban Volkov, mà vào ngày hôm đó, hồi năm 1940, Esteban đã hiện diện trong ngôi nhà của người ông tại Coyoacán, một vùng phụ cận của Mexico City. Vào những năm 1905-1917, Lev Trotsky đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Petrograd, … Tiếp tục đọc