Tagged with england

Khái quát lịch sử nước Anh

Khái quát lịch sử nước Anh

Thời kì đồ đá mới và những cư dân đầu tiên (4000TCN – 1500TCN) Vào khoảng 4000 năm trước Công nguyên (TCN) khi nhiều xứ sở khác còn đang ở thuở “hồng hoang” thì đảo Britain đã in đậm dấu chân người đồ đá mới. Thực ra khi đó Britain chưa phải là đảo như … Tiếp tục đọc