Tagged with Đông Timor

Thảm họa Indonesia xâm lược Đông Timor năm 1975

Thảm họa Indonesia xâm lược Đông Timor năm 1975

Một sự kiện diễn ra ngay sát chúng ta nhưng có vẻ không nhiều người biết đến. Khác với châu Phi, Đông Timor không trải qua chiến tranh giành độc lập. Người dân Đông Timor đang chấp nhận sống yên bình dưới quy chế tỉnh hải ngoại của Bồ Đào Nha thì bỗng nhiên cách … Tiếp tục đọc