Tagged with Đoàn Lê Giang

Ai là tác giả đích thực của bài “Á tế á ca”

Ai là tác giả đích thực của bài “Á tế á ca”

Đoàn Lê Giang 1. 50 năm một câu hỏi: Ai là tác giả bài Á Tế Á ca: Tăng Bạt Hổ hay Phan Bội Châu? Á Tế Á ca là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của phong trào Duy tân yêu nước đầu TK.XX. Bài thơ được truyền tụng rộng rãi trong … Tiếp tục đọc