Tagged with DA ĐEN

Hoa Kỳ không phải là một nền dân chủ, cho đến khi người da đen làm cho nó trở thành như thế

Hoa Kỳ không phải là một nền dân chủ, cho đến khi người da đen làm cho nó trở thành như thế

người Mỹ da màu George Floyd đã bị một cảnh sát da trắng đè cổ xuống đất cho đến chết hết sức thương tâm mặc cho tiếng kêu của nạn nhân “TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC”. Cả nước Mỹ sôi sục Tiếp tục đọc