Tagged with chủng tộc Arya

Một vấn đề xung quanh lý thuyết về nguồn gốc chủng tộc Arya của người Ấn

Một vấn đề xung quanh lý thuyết về nguồn gốc chủng tộc Arya của người Ấn

Lê Thị Hằng Nga Việc tìm hiểu về lịch sử của bất cứ quốc gia nào ở giai đoạn đầu cũng là một việc làm khó khăn không chỉ bởi sự tiếp cận hạn chế với các nguồn sử liệu đáng tin cậy mà còn bởi khoảng cách quá xa về thời gian khiến cho … Tiếp tục đọc