Tagged with Chí Hòa

Ai xây đại đồn Chí Hòa ở Gia Định

Ai xây đại đồn Chí Hòa ở Gia Định

Tôn Thất Thọ Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến trận đánh của quân Pháp vào Đại đồn Chí Hòa (Gia Định) tháng 2 năm 1861, các tài liệu đều ghi Đại đồn Chí hòa do Nguyễn Tri Phương được triều đình cử vào xây dựng để tổ chức phòng thủ, lập căn cứ … Tiếp tục đọc