Tagged with ceasar

Lịch sử Italia

Lịch sử Italia

nguồn Tìm hiểu về đất nước Italia Italia sơ kỳ Những cư dân đầu tiên của bán đảo Italia là những di dân châu Á và châu Âu, đến đây từ hơn 30.000 năm trước. Khoảng 4000 năm trước, những bộ lạc Latinh và Italia đã thống trị miền đất này. Khoảng 700 Tr.CN, có … Tiếp tục đọc

Vercingétorix và Samara

Vercingétorix và Samara

Mathilde Tuyet Tran Lời nói đầu: Tôi không phải là một nhà sử học chuyên nghiệp. Tính khách quan của các nhà sử học có một giá trị tương đối, vì tùy theo thế đứng chính trị-lịch sử-xã hội-văn hóa của bản thân mình mà mỗi sử gia có nhiều cách nhìn và cách viết … Tiếp tục đọc