Tagged with campodia

Vương quốc Angkor

Vương quốc Angkor

Những Thành Tựu Của Đế Quốc Ăngkor Trong Thời Kỳ Cực Thịnh Tạ Đức Vượng Đế quốc Ăngkor là một niềm tự hòa của người Á Đông cũng như toàn thế nhân loại, đất nước này, con người xứ sở này đã xây dựng nên công trình vĩ đại cho nhân loại, đó chính là … Tiếp tục đọc