Tagged with biên giới

Tản mạn về biên giới và ải Nam Quan

Tản mạn về biên giới và ải Nam Quan

Hoàng Nguyên Nhuận Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu? … Người Miền Nam thuộc thế hệ của Hoàng tôi mấy ai chẳng một lần lắc lư hụt hẫng khi nghe Nguyễn Văn Đông hỏi Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Sao còn đứng ngóng nơi … Tiếp tục đọc