Tagged with Bích Vân

Nhìn lại năm 2013

Nhìn lại năm 2013

Bích Vân Cuộc đề cử Đức Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ-La-tinh (Á-căn-đình) sau khi cựu Giáo hoàng Benedict XVI từ chức và cuộc nội chiến tại Syria cũng như cái chết của Nelson Mandela đã thống trị hầu hết các tin tức báo chí trong năm 2013. THÁNG MỘT – Ngày 11, Mali: nước … Tiếp tục đọc