Tagged with Bất lập Trạng Nguyên

Triều Nguyễn có đặt ra lệ “Bất lập Trạng Nguyên” không?

Triều Nguyễn có đặt ra lệ “Bất lập Trạng Nguyên” không?

Nguyễn Văn Nghệ          Trong mục “Chuyện Đông, Chuyện Tây” đăng trên tạp chí Kiến thức Ngày nay số 260 phát hành ngày 10/10/1997, ông Trịnh Hồng Lĩnh sau khi đọc một số sách báo đã nêu thắc mắc về việc triều Nguyễn có quy định “ngũ bất”( năm không): Không phong vương; … Tiếp tục đọc