Tagged with azerbaijan

Lê Nin đã phản bội người anh em Armenia như thế nào

Lê Nin đã phản bội người anh em Armenia như thế nào

Trần Vinh / ncls group Tháng 4-1920, chính phủ Moustapha Kemal được thành lập ở Ankara, tháng 8 năm 1920, Thổ với tư cách là nước bại trận WW-1 đã phải ký Hoà ước Sèvres với Mỹ và khối Liên hiệp Anh. Nó nằm trong chuỗi hệ thống hòa ước Versailles và theo đó chính … Tiếp tục đọc