Tagged with cô gái đồ long

Minh Giáo

Minh Giáo

Nguyễn Duy Chính   Hình như ai trong chúng ta khi đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung (được Tiền Phong Từ Khánh Phụng dịch ra Việt ngữ dưới nhan đề “Cô gái Đồ Long”) đều tự hỏi Minh giáo có thực hay không, những bang phái, giáo hội đã sinh hoạt và … Tiếp tục đọc

Khởi nghĩa lật đổ triều Nguyên

Khởi nghĩa lật đổ triều Nguyên

Nguyễn Duy Chính LỜI NÓI ĐẦU: Kim Dung viết ba truyện dài liên tiếp bắt đầu từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tiếp theo là Thần Điêu Hiệp Lữ và sau cùng là Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có bối cảnh là cuối đời nhà Tống, Thần Điêu Hiệp Lữ … Tiếp tục đọc