Tagged with nguyễn hoàng

Về sự khởi đầu của Đàng Trong, những khuất khúc và kiến giải

Về sự khởi đầu của Đàng Trong, những khuất khúc và kiến giải

Hoàng Cương Nhóm Nghiên cứu lịch sử Năm 1558 Nguyễn Hoàng được cử đi trấn xứ Thuận Hóa. Về sự kiện này, người ta thường nói tới vai trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hoàng, Ngọc Bảo, vai trò chủ thể của Trịnh Kiểm lại trở nên bị động. Đó là sự hời hợt trong … Tiếp tục đọc

Ai là hoàng hậu Cao Miên?

Ai là hoàng hậu Cao Miên?

Nguyễn Trường Hùng Quốc Mẫu Âu Cơ, Trưng Vương, Công Chúa Hoàng Thiều Hoa, Lê Chân, Bà Triệu, Thái Hậu Dương Vân Nga, Thái Hậu Ỷ Lan, Công Chúa Huyền Trân, Công Chúa An Tư, Nguyễn Thị Bích Châu, Lương Minh Nguyệt, Vũ Thị Thiết (Thiếu Phụ Nam Xương), Công Chúa Ngọc Hân, Công Chúa … Tiếp tục đọc

Góp phần nhìn nhận sự kiện Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa năm 1558

Góp phần nhìn nhận sự kiện Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa năm 1558

PGS. TS Nguyễn Trọng Văn* Mai Phương Ngọc* Xung quanh sự kiện Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hoá năm 1558, hiện vẫn  còn nhiều quan điểm khác nhau. Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, đó là lối thoát của  Nguyễn Hoàng trước sự bức bách của Trịnh Kiểm. Song, trong xu thế nhìn nhận … Tiếp tục đọc