Tagged with Nhà Trần

Trần triều nhân vật: Trung Thành Vương

Trần triều nhân vật: Trung Thành Vương

Đặng Thanh Bình (1) Đoàn Văn Lôi Việt sử lược chép: “Mậu Dần [1218] Tháng mạnh hạ (…) Đức Thái tổ và Thái úy gả em gái là Trần tam nương Hồng hầu Đoàn Văn Lôi. Văn Lôi là người dũng cảm, có mưu lược, được lòng dân nên người Hồng theo rất đông”. Việt … Tiếp tục đọc

Tìm hiểu các tư trào Nho học ảnh hưởng đến đường lối trị quốc tại nước ta

Tìm hiểu các tư trào Nho học ảnh hưởng đến đường lối trị quốc tại nước ta

Hồ Bạch Thảo Tuy các triều đại từ đời Trần   trở về trước, Phật, Lão được  coi trọng tại nước ta, nhưng các tư tưởng này phần nhiều xuất thế, không đề cập cụ thể đến việc trị nước. Về cách thức tổ chức chính quyền, đường lối trị quốc, các triều đại nước … Tiếp tục đọc