Tagged with Nhà Trần

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 63

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 63

Thời quân Minh tạm chiếm. [1414-1417] Hồ Bạch Thảo Sau khi Trương Phụ đặt chân đến vùng Quảng Trị, Quảng Bình, đánh dẹp xong nhà Hậu Trần; tham vọng xâm lăng của y hướng tới Chiêm Thành tại phía nam. Thời Hồ Quí Ly, lãnh thổ nước ta mở mang đến tận 4 châu Thanh … Tiếp tục đọc

Hôn nhân cận huyết thời nhà Trần

Hôn nhân cận huyết thời nhà Trần

TS Nguyễn Bê Nhà Trần được lịch sử đánh giá là một triều đại tiếp tục mở rộng và phát triển sự hưng thịnh của Đại Việt có từ thời nhà Lý và được lưu danh bởi những võ công hiển hách nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên nhà Trần cũng để lại … Tiếp tục đọc

Trần Triều tồn nghi

Trần Triều tồn nghi

Đặng Thanh Bình Trong khi tìm hiểu lịch sử triều Trần thời điểm cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 trở về trước, tôi thấy có những sự kiện khá thú vị nhưng lại không đưa ra được giả thuyết nào nên nay gom chung lại tạm gọi là tồn nghi Chiêu … Tiếp tục đọc