Tagged with triều châu

Vài nét về lịch sử người Minh hương và người Hoa ở Nam Bộ

Vài nét về lịch sử người Minh hương và người Hoa ở Nam Bộ

Nguyễn Đức Hiệp Trong lịch sử khẩn hoang ở Nam bộ, sự đóng góp của người Minh hương và Hoa từ xưa đến nay về kinh tế, văn hóa thật là to lớn. Bao nhiêu danh nhân Việt nam trong lịch sử là có gốc Minh hương, từ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ … Tiếp tục đọc