Tagged with tây nguyên

Lễ hội ăn trâu (đâm trâu) ở Tây Nguyên- Quan điểm và những vấn đề đặt ra nhìn từ góc độ văn hóa

Lễ hội ăn trâu (đâm trâu) ở Tây Nguyên- Quan điểm và những vấn đề đặt ra nhìn từ góc độ văn hóa

  Huỳnh Thiệu Phong 1 . Là địa bàn cư trú của hơn 40 tộc người, Tây Nguyên là một không gian văn hóa đa sắc màu với sự hiện diện đồng thời của nhiều tộc người thiểu số. Những giá trị văn hóa đó đã đồng hành cùng những tộc người này trong suốt … Tiếp tục đọc

Tơring và các thủ lĩnh của người Gia Rai từ nửa cuối thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XX

Tơring và các thủ lĩnh của người Gia Rai từ nửa cuối thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XX

Nguyễn Thị Kim Vân Gia Rai1 là một trong 5 tộc người Mã Lai – Đa Đảo2hiện sinh sống trên vùng đất Nam Trường Sơn – Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung bộ Việt Nam. Trước khi người Pháp đặt được ách cai trị lên các cao nguyên phía tây của vùng đất Nam … Tiếp tục đọc