Tagged with sankin kotai

Chế độ Sankin Kotai ở Nhật Bản thời kỳ Edo

Chế độ Sankin Kotai ở Nhật Bản thời kỳ Edo

CHẾ ĐỘ SANKIN KOTAI Ở NHẬT BẢN THỜI EDO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ PGS.TS Nguyễn Văn Kim  1. Sankin kotai và những mục tiêu chính trị Khi viết về chế độ phong kiến Nhật Bản thời Edo, các nhà sử học và chuyên gia nghiên cứu lịch sử tư tưởng, … Tiếp tục đọc