Tagged with Ryukyu

Senkaku/Điếu Ngư: Quần đảo tranh chấp

Senkaku/Điếu Ngư: Quần đảo tranh chấp

Bài viết của Joyman Lee đăng trên tạp chí History Today từ năm 2011 đến nay vẫn còn giá trị thời sự, khi những diễn biến gần đây cho thấy sự căng thẳng trong mối quan hệ Trung – Nhật liên quan đến vấn đề chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày càng gia … Tiếp tục đọc