Tagged with Phạm Ngọc Thạch

Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó

Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó

Báo cáo của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương (BCHTW) Đảng cộng sản Liên Xô (ĐCSLX), N.S. Khrushov tại phiên họp kín đại hội ĐCSLX lần thứ XX ngày 25 tháng Hai năm 1956.  Phạm Ngọc dịch từ tiếng Nga Lời giới thiệu   “Về tệ sùng bái cá nhân và những … Tiếp tục đọc