Tagged with ngọc hồi

Chiến thuật hạ thành Ngọc Hồi của quân Tây Sơn

Chiến thuật hạ thành Ngọc Hồi của quân Tây Sơn

Nguyễn Văn Nghệ         Chiến thắng Ngọc Hồi vào ngày mùng 5 Tết năm Kỷ Dậu (1789) được sử sách ghi lại có sự khác biệt nhất định.   – Hoàng Lê nhất thống chí        Tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí đã mô tả lại chiến thuật đánh chiếm thành Ngọc Hồi của … Tiếp tục đọc