Tagged with Lý Nhật Quang

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

Lý Nhật Quang- Hào hùng công trạng lúc sinh thời, rực rỡ uy danh khi hiển thánh ThS Nguyễn Đăng Kiên Lý Nhật Quang, con trai thứ tám của vua Lý Thái Tổ – là nhân vật lịch sử đã có nhiều đóng góp lớn lao cho vùng đất Nghệ An nói riêng và cả nước … Tiếp tục đọc