Tagged with Kiến Hào

Mạc triều ngàn năm công tội

Mạc triều ngàn năm công tội

Kiến Hào Trăm năm bia đá thì mòn Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ Trấn Hải Dương vốn là đất phát tích của nhà Mạc. Còn Thanh Hoa là đất thang mộc của Lê triều. Thời kỳ Nam – Bắc phân tranh ( 1533 – 1592 ), từ Ninh Bình trở ra thuộc … Tiếp tục đọc

Xứ Bắc Hà thời Lê mạt

Xứ Bắc Hà thời Lê mạt

cảnh phim Đêm hội Long Trì  Kiến Hào Nói về triều Lê Trung Hưng ( 1533 – 1786 ), khi Chúa Trịnh Tùng giúp vua Lê Thế Tông lấy lại kinh thành Thăng Long năm 1592, bắt giết cha con Mạc Mậu Hợp và đuổi dư đảng họ Mạc chạy lánh lên Cao Bằng, thì … Tiếp tục đọc