Tagged with kháng chiến chống nguyên

Nguyên sử /Liệt truyện /Ngoại Di /An Nam

Nguyên sử /Liệt truyện /Ngoại Di /An Nam

Tích Dã dịch/ viethoc.org guoxue.com Nước An Nam, đất Giao Chỉ ngày trước vậy. Nhà Tần chiếm thiên hạ, đặt các quận Quế Lâm, Nam Hải, Tượng. Nhà Tần mất, Nam Hải Úy Triệu Đà đánh chiếm đất ấy. Nhà Hán đặt 9 quận, Giao Chỉ là một trong đó. Sau có người con gái là … Tiếp tục đọc