Tagged with Huỳnh Nam Việt

Trận lụt thảm hoạ ở Trung Quốc năm 1931

Trận lụt thảm hoạ ở Trung Quốc năm 1931

Năm 1931, miền Trung Trung Quốc đã trải qua một trận lụt kinh hoàng làm ngập một khu vực có diện tích tương đương nước Anh cộng thêm một nửa Scotland, ảnh hưởng đến cuộc sống của ước tính 52 triệu người và giết chết khoảng 2 triệu người. Trong tiếng Trung, sự kiện này thường được mô tả là trận lụt Dương Tử-Hoài Tiếp tục đọc