Tagged with hoàng tá viêm

Những hiểu biết mới về Lương Tuấn Tú

Những hiểu biết mới về Lương Tuấn Tú

  Khổng Đức Thiêm  Một dũng tướng trong sự nghiệp đánh dẹp Thanh phỉ Lương Tuấn Tú sinh năm 1836 tại Nghi Bố (khi đó Nghi Bố thuộc tổng Tĩnh Oa, châu Thạch An, phủ Hòa An; sau Nghi Bố cùng Nà Sắc, Quảng Trù, Sóc Giang, Xuân Trù lập thành tổng Hà Quảng thuộc … Tiếp tục đọc

Bi kịch Hoàng Tá Viêm

Bi kịch Hoàng Tá Viêm

Nguyễn Đắc Xuân Hoàng Tá Viêm là một vị tướng đánh Pháp quyết liệt trên đất Bắc (1884), tại sao về sau ông lại cộng tác với Pháp và vua Đồng Khánh truy dẹp Phong trào Cần Vương chống Pháp (1885) ở miền Trung? Trong bài «Đối thoại với Nguyễn Đắc Xuân về chuyện “danh … Tiếp tục đọc