Tagged with Hồ Quý Ly

Hồ Quý Ly – Đấng minh quân cải cách hay kẻ gian hùng

Hồ Quý Ly – Đấng minh quân cải cách hay kẻ gian hùng

Lê Chí Hiếu Vốn dĩ dòng chảy của lịch sử Việt Nam theo tư tưởng nho giáo không đánh giá các triều đại mà ông vua đầu tiên của những triều đại ấy không cam phận tôi đòiđoạt lấy ngôi vị một cách chẳng êm thấm là các triều đại chính thống, chính vậy trong … Tiếp tục đọc

Hồ Quý Ly- Công hay Tội?

Hồ Quý Ly- Công hay Tội?

  Trương Hoàng Minh  Năm 939, Ngô Vương Quyền đánh bại quân Nam Hán xâm lược mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho nước ta sau hàng ngàn năm Bắc thuộc. Từ năm đó đến năm 1945, theo chính sử, nước ta có bảy triều đại quân chủ gồm các nhà Ngô – … Tiếp tục đọc

Hồ Quý Ly- Nhân và Quả

Hồ Quý Ly- Nhân và Quả

Vĩnh Liêm Hồ Quý Ly là nhân vật lịch sử được bàn luận nhiều trong giới học thuật, người khen kẻ chê với những ý kiến trái chiều. Sử học truyền thống thì chê Hồ Quý Ly bất trung, bất nghĩa, ác với dân, hèn với giặc; kẻ theo quan điểm Mác xít lại khen … Tiếp tục đọc