Tagged with bát quái

Hiểu đúng về bản chất môn Phong Thuỷ

Hiểu đúng về bản chất môn Phong Thuỷ

Hà Nhật Tân “…mảnh đất béo bở cho người kẻ nói khoác” DẪN NHẬP Trong những năm gần đây, khái niệm “Phong thủy” không những xuất hiện với tần suất vô cùng dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà còn rất đa dạng về hình thức. Về mức độ dày đặc, ngoài những … Tiếp tục đọc

Sự hình thành và phát triển học thuyết âm dương ngũ hành trong tư tưởng cổ đại Trung Quốc

Sự hình thành và phát triển học thuyết âm dương ngũ hành trong tư tưởng cổ đại Trung Quốc

Trần Thị Huyền Tạp chí Triết học Học thuyết âm dương ngũ hành không những được nhiều trường phái triết học tìm hiểu lý giải, khai thác mà còn được nhiều ngành khoa học khác quan tầm vận dụng. Có thể nói, ít có học thuyết triết học nào lại thâm nhập vào nhiều lĩnh … Tiếp tục đọc