Tagged with Phụ chú về thời Đinh Lê

Phụ chú thời Đinh-Lê: Vệ Vương Toàn

Phụ chú thời Đinh-Lê: Vệ Vương Toàn

Đặng Thanh Bình 1 . Trong bài Bàn về cái chết của Đinh Bộ Lĩnh tôi có trình bày các ý sau: Thứ nhất là vụ án năm 979 có nhiều tình tiết đáng ngờ, cũng bởi thế mà nhiều học giả đặt giả thuyết rằng Lê Hoàn là người đứng sau âm mưu sát … Tiếp tục đọc

Phụ chú về thời Đinh-Lê

Phụ chú về thời Đinh-Lê

Đặng Thanh Bình Trong bài Bàn về cái chết của Đinh Bộ Lĩnh, tôi cố gắng đưa ra những bằng chứng cho thấy Bộ Lĩnh đã chết vào khoảng năm 976. Trong bài này chúng ta sẽ cùng xem xét những sự kiện khác xảy ra dưới thời Đinh Lê. Căn cứ vào văn bản … Tiếp tục đọc