Tagged with Người Kurd

Nội chiến Kurd 1997 – tại sao người Kurd khó thống nhất?

Nội chiến Kurd 1997 – tại sao người Kurd khó thống nhất?

Đăng Phạm 1/ Lịch sử người Kurd ở Iraq đến năm 1991. Lịch sử người Kurd ở Iraq thay đổi theo từng giai đoạn của chính đất nước Iraq. Đất nước Iraq từ lúc độc lập đến năm 1991 trải qua 3 giai đoạn: thời quân chủ, thời Cộng sản, và thời Saddam Hussein. Thời … Tiếp tục đọc

Thân phận người Kurd

Thân phận người Kurd

Tại sao người Kurd, có công chống Saddam Hussein và giải phóng một nơi là quê cha đất tổ của họ, lại phải rút lui? Dựa vào lý do nào Thổ lại có thể tự tiện tiến vào một vùng không thuộc lãnh thổ của họ? Tại sao HK lại e ngại mà không giám ngăn chặn Thổ sẽ làm như vậy và, ngược lại, phải ăn hiếp bắt người Kurd rút lui để chiều ý người Thổ?

Chỉ có một câu trả lời ngắn gọn: thân phận nhược tiểu trước cường quyền. Tiếp tục đọc