Tagged with vndcch

Sự xoay chuyển của chính trường Việt Nam năm 1948

Sự xoay chuyển của chính trường Việt Nam năm 1948

Vũ Tường Tqvn2004 chuyển ngữ Theo Viet-Studies ‘Đã đến lúc Cuộc Cách Mạng Đông Dương bộc lộ màu sắc thực của mình’: Sự xoay chuyển hoàn toàn của chính trường Việt Nam năm 1948 Những sử gia thời Chiến Tranh Lạnh đã bỏ qua thời khắc quan trọng đối với Đông Dương – năm 1948. … Tiếp tục đọc

Toàn văn Hiệp định Genève 20-7-1954 và Bản Tuyên bố cuối của hội nghị

Toàn văn Hiệp định Genève 20-7-1954 và Bản Tuyên bố cuối của hội nghị

Trần Xuân An dịch HIỆP ĐỊNH VỀ SỰ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH TẠI VIỆT NAM, 20-7-1954 (Các hiệp định Geneva, một cách lí thuyết, chấm dứt chiến tranh giữa Lực lượng Liên hiệp Pháp và Việt Minh tại Lào, Căm-pu-chia, và Việt Nam. Những xứ này được trở thành các quốc gia độc lập, … Tiếp tục đọc