Tagged with Phan  Tấn  Khôi

Truyện Kim Vân Kiều

Truyện Kim Vân Kiều

Maurice Durand L’Univers des Truyện Nôm Phan Tấn Khôi*   dịch     Dẫn  nhập Sinh tại Hà-nội vào tháng tám  1914,  Maurice Durand là con trai của  Gustave Durand,  chánh phòng dịch thuật tại Tòa-án  và giáo sư tiếng Tầu tại Đại học,  và của  Nguyễn Thị Bình, người gốc tỉnh Kiến-An,  ở phía Đông châu … Tiếp tục đọc

Địa chính trị- La Géopolitique

Địa chính trị- La Géopolitique

     Phan  Tấn  Khôi *              Kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt năm 1945,  cuộc chiến tranh trong bóng tối,  cuộc chiến tranh tâm lý  chưa bao giờ chấm dứt,  mà trái lái còn gia tăng mạnh mẽ hơn nữa giữa những quốc gia liên minh với nhau trước … Tiếp tục đọc