Tagged with Nguyễn Đắc Xuân

Cung điện của Quang Trung thời ở Huế

Cung điện của Quang Trung thời ở Huế

Nguyễn Đắc Xuân Sau cuộc « tận pháp trừng trị » của các vua đầu triều Nguyễn, tài liệu lịch sử có liên quan đến dinh phủ từ các đời chúa Nguyễn đến thời Nguyễn Huệ/Quang Trung của Việt Nam cũng như của ngoại quốc còn lại rất ít. Số tài liệu nầy đã được … Tiếp tục đọc

Bi kịch Hoàng Tá Viêm

Bi kịch Hoàng Tá Viêm

Nguyễn Đắc Xuân Hoàng Tá Viêm là một vị tướng đánh Pháp quyết liệt trên đất Bắc (1884), tại sao về sau ông lại cộng tác với Pháp và vua Đồng Khánh truy dẹp Phong trào Cần Vương chống Pháp (1885) ở miền Trung? Trong bài «Đối thoại với Nguyễn Đắc Xuân về chuyện “danh … Tiếp tục đọc