Tagged with Đinh Toàn

Phụ chú thời Đinh-Lê: Vệ Vương Toàn

Phụ chú thời Đinh-Lê: Vệ Vương Toàn

Đặng Thanh Bình 1 . Trong bài Bàn về cái chết của Đinh Bộ Lĩnh tôi có trình bày các ý sau: Thứ nhất là vụ án năm 979 có nhiều tình tiết đáng ngờ, cũng bởi thế mà nhiều học giả đặt giả thuyết rằng Lê Hoàn là người đứng sau âm mưu sát … Tiếp tục đọc