Tagged with đăng tiến đông

Bằng chứng lịch sử về một đại tướng Tây Sơn chính sử bị bỏ sót

Bằng chứng lịch sử về một đại tướng Tây Sơn chính sử bị bỏ sót

  Lê Ngân*      Triều Tây Sơn kể từ vua Thái Đức đến hết Cảnh Thịnh tồn tại được 24 nǎm (1778-1802).Tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng công lao của Tây Sơn đối với lịch sử là rất vĩ đại.Hiếm có một triều đại nào trong lịch sử Việt Nam lập … Tiếp tục đọc

Bằng chứng lịch sử về danh tướng được Nguyễn Huệ giao ấn chỉ huy tiên phong trong trận Mậu Thân (1788)

Bằng chứng lịch sử về danh tướng được Nguyễn Huệ giao ấn chỉ huy tiên phong trong trận Mậu Thân (1788)

Lê Ngân Theo sử liệu, chỉ trong vòng 4 năm (từ 1786 đến 1789) Tây Sơn đã ba lần đánh ra Bắc Hà tiến phạm Thăng Long vào các năm: Bính Ngọ (1786), Mậu Thân (1788) và Kỷ Dậu (1789).Diễn biến của ba trận đánh trên đã được Hoàng Lê Nhất Thống Chí (HLNTC) thuật … Tiếp tục đọc

Sự thật về “Báo cáo nghiên cứu khoa học: ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,MỘT TƯỚNG TÂY SƠN CHỈ HUY TRẬN ĐỐNG ĐA”của       Giáo sư Phan Huy Lê

Sự thật về “Báo cáo nghiên cứu khoa học: ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,MỘT TƯỚNG TÂY SƠN CHỈ HUY TRẬN ĐỐNG ĐA”của Giáo sư Phan Huy Lê

Đã tìm được lai lịch hoàn chỉnh của Đô đốc Đặng Tiến Giản.  Phản biện của Luật gia Lê Ngân  (nhà báo Hà Nội) LNĐ-Năm 1974, trên cơ sở khai thác các di bản đời Tây Sơn mới được phát hiện ở Lương Xá (Chương Mỹ Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội) giáo sư … Tiếp tục đọc

Ai là Đô đốc Long?

Ai là Đô đốc Long?

Kỷ niêm 226 năm trận Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2015) AI LÀ ĐÔ ĐỐC LONG?                                                                                                        Lê Ngân* “Đô đốc Long”là danh tướng Tây Sơn với chiến công huyền thoại:chỉ huy đạo quân đánh thắng quân Thanh ở Khương Thượng-Đống Đa tiến trước vào giải phóng Thăng Long trong trận quyết chiến Ngoc Hồi-Đống Đa do … Tiếp tục đọc

Đã có bằng chứng để phân biệt: Đô đốc Đặng Tiến Đông, Đô đốc Đặng Tiến Giản với Đô đốc Long

Đã có bằng chứng để phân biệt: Đô đốc Đặng Tiến Đông, Đô đốc Đặng Tiến Giản với Đô đốc Long

Vài thập kỷ gần đây có nhiều tài liệu khác nhau trong giới sử học xung quanh ba nhân vật đời Tây Sơn: Đô đốc Đặng Tiến Đông,Đô đốc Đặng Tiến Giản và Đô đốc Long.Qua các tài liệu mới thu thập được xin nêu các tài liệu làm căn cứ để phân biệt về các nhân vật nêu trên”. Tiếp tục đọc

Đã tìm được lai lịch hoàn chỉnh của Đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Giản

Đã tìm được lai lịch hoàn chỉnh của Đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Giản

Bằng chứng lịch sử về danh tướng “LƯỠNG TRIỀU ĐÔ ĐỐC” (Lê-Trịnh-Tây Sơn) thuộc Đặng tộc ở Lương Xá (Chương Mỹ-Hà Nội) Trúc Diệp Thanh I-Đô đốc Đặng Đình Đông đời Lê-Trịnh (1738-1787) Theo gia phả Đặng tộc ở Lương Xá (Chương Mỹ-Hà Tây nay thuộc Hà Nội) được phản ảnh trên Từ điển Nhân vật lịch … Tiếp tục đọc