Tagged with Chu Nguyên Chương

Chu Nguyên Chương – vị hoàng đế giết nhiều công thần nhất lịch sử

Chu Nguyên Chương – vị hoàng đế giết nhiều công thần nhất lịch sử

Trong số 34 đại công thần được Chu Nguyên Chương phong tước Công, Hầu, chỉ có duy nhất 2 người là may mắn thoát chết Tiếp tục đọc