Tagged with cao nguyên

Điện lực Lâm Đồng thời kỳ 1918-1975

Điện lực Lâm Đồng thời kỳ 1918-1975

                                                    Khổng Đức Thiêm Cao nguyên Lâm Viên – vùng đất tạo nên tỉnh Lâm Đồng ngày nay, vốn là địa bàn cư trú của người Lạch, người Chil và người Srê thuộc dân tộc Cơ Ho, trong đó người Lạch chiếm số đông nhất. Người Việt đầu tiên có ý định dấn … Tiếp tục đọc

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần

Phạm Hồng Tân BÌNH ÐỊNH VÀ VÙNG CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN Làm người dân trong một nước dù đang sinh sống bất cứ nơi đâu trên khắp mọi miền đều phải được đối xử bình đẳng giữa người với người, chính quyền có trách nhiệm phải triệt để bảo vệ cũng như tạo những cơ … Tiếp tục đọc