Tagged with xã hội

Eric J. Hobsbawm nói về cuốn Hồi ký mới của ông

Eric J. Hobsbawm nói về cuốn Hồi ký mới của ông

“Lời giới thiệu của http://www.diendan.org :  Sử gia nổi tiếng nhất thế giới Eric J. Hobsbawm là khách mời danh dự của Trung tâm nghiên cứu Âu Á (Center for European and Eurasian Studies) thuộc Đại học California, Los Angeles (University of California, Los Angeles , viết tắt là UCLA) vào ngày 29 tháng 1 [năm 2004] để nói … Tiếp tục đọc