Tagged with vua lê

Đã tìm được lai lịch hoàn chỉnh của Đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Giản

Đã tìm được lai lịch hoàn chỉnh của Đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Giản

Bằng chứng lịch sử về danh tướng “LƯỠNG TRIỀU ĐÔ ĐỐC” (Lê-Trịnh-Tây Sơn) thuộc Đặng tộc ở Lương Xá (Chương Mỹ-Hà Nội) Trúc Diệp Thanh I-Đô đốc Đặng Đình Đông đời Lê-Trịnh (1738-1787) Theo gia phả Đặng tộc ở Lương Xá (Chương Mỹ-Hà Tây nay thuộc Hà Nội) được phản ảnh trên Từ điển Nhân vật lịch … Tiếp tục đọc