Tagged with trò chơi dân gian

Vài nét trong văn hóa của người Việt (ẩm thực và trò chơi dân gian)

Vài nét trong văn hóa của người Việt (ẩm thực và trò chơi dân gian)

  Đặng Thanh Bình Trong bài Vài đặc trưng của người Việt (Tiếng cười và tư tưởng yêu nước) tôi có đề cập tới 2 đặc trưng của người Việt là: Tiếng cười và tinh thần dân tộc. Giải thích cho hiện tượng người Việt cười nhiều, tôi đưa ra 2 cơ sở là: Tính … Tiếp tục đọc