Tagged with Tăng Tuyết Minh

Tăng Tuyết Minh- Người vợ Trung Hoa của Hồ Chí Minh

Tăng Tuyết Minh- Người vợ Trung Hoa của Hồ Chí Minh

Nguyên tác của Từ Song Minh Nguyễn Duy Chính dịch và giới thiệu Lời nói đầu: Theo điện thư của một bằng hữu, chúng tôi đọc được một bài báo trong Võ Hán Văn Sử Tư Liệu (武漢文史資料) [số 99 ra tháng 1 năm 2001], nguyên tác của Từ Song Minh (徐雙明) do Khổng Khả Lập (孔可立) trích … Tiếp tục đọc