Tagged with sử thi

Sử thi Iliade- Thi hào Homère- khúc XIX : Achille nguôi giận

Sử thi Iliade- Thi hào Homère- khúc XIX : Achille nguôi giận

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát Tóm lược: Achille có vũ khí rồi, đòi muốn xuất quân ngay, vua Agamemnon thú nhận lỗi lầm mình vả cho người mang tới cho Achille những tặng vật như đã hứa. Nàng Briséis được đưa về dinh trại Achille và than khóc bên xác … Tiếp tục đọc

Những anh hùng nửa trần tục – nửa thần linh và sự triển khai lí tưởng về một kiểu mẫu anh hùng trong sử thi Mahabharata

Những anh hùng nửa trần tục – nửa thần linh và sự triển khai lí tưởng về một kiểu mẫu anh hùng trong sử thi Mahabharata

Phan Thu Hiền Mahabharata là tác phẩm lớn nhất- cả về dung lượng lẫn giá trị nhân bản-của văn học Ấn Độ cổ đại. Trong phạm vi văn học thế giới, Mahabharata là một trong những sử thi đồ sộ nhất. Một mặt, tuân thủ theo các qui tắc chung của sử thi, mặt khác … Tiếp tục đọc

Sử thi Ấn Độ RAMAYANA

Sử thi Ấn Độ RAMAYANA

Phù điêu miêu tả sử thi Ramayana tại đền Angkor Wat (ảnh : Hà Khánh) Nguyên tác: Valmiki Tác giả: R.K. Narayan Dịch giả: Đào Xuân Quý Nhà xuất bản Đà Nẵng  MỤC LỤC 1. LÀM QUEN VỚI RAMA Câu chuyện của Thataka Câu chuyện Mahabali Chuyện sông Hằng Chuyện nàng Ahalia 2. HÔN LỄ … Tiếp tục đọc

sử thi Beowulf

sử thi Beowulf

I- Trong huyền thoại Chúng ta đều biết đến Beowulf qua bài sử thi cùng tên, được sáng tác vào khoảng thời gian giữa thế kỷ VII đến cuối thế kỷ X sau công nguyên. Bài thơ của chúng ta được viết bằng tiếng Anh, nhưng nó miêu tả các sự kiện ở vùng Scandinavia. … Tiếp tục đọc

Tóm lược sử thi Mahabharata

Tóm lược sử thi Mahabharata

Tác giả  : Nguyễn Quỳnh    Lời nói đầu: Văn-hóa cổ Ấn-độ có hai tập Anh-hùng ca; Mahàbhàrata và Ràmàyana. Tập Mahàbhàrata, khi đọc nhấn mạnh vào âm thứ ba (bhà), là nguồn-gốc của Chí-Tôn Ca. Câu-chuyện được truyền-tụng trong nhân-gian bắt đầu khoảng 1400 trước Công-Nguyên. Nhưng Mahàbhàrata chỉ được san-định thành sách giữa khoảng … Tiếp tục đọc