Tagged with Sơn Hậu

Đi tìm nguồn gốc vở tuồng Sơn Hậu

Đi tìm nguồn gốc vở tuồng Sơn Hậu

 Vũ Ngọc Liễn San Hậu hay Sơn Hậu là tên một vở tuồng (hát bội) cổ khuyết danh của Việt Nam,  ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỉ 18, sau được Đào Tấn chỉnh lý. Đây được coi là vở tuồng cung đình kinh điển của Việt Nam. Tại Nam Bộ, vở này thường … Tiếp tục đọc