Tagged with Sédang

Vua bịp Pháp xưng vương trên cao nguyên đất Việt

Vua bịp Pháp xưng vương trên cao nguyên đất Việt

Triệu Phong Trong khoảng thời gian từ 1888 đến 1890, khi nước ta đang xảy ra các biến cố như vua Hàm Nghi bị Pháp bắt lưu đày sang Algeria thuộc Pháp, Đồng Khánh băng hà và Thành Thái lên thay, một người Pháp nhờ thuyết phục được các bộ lạc dân thiểu số sống … Tiếp tục đọc