Tagged with ramayana

Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không

Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không

tác giả NAKANO MIYOKO Nguyễn Nam Trân biên dịch và chú thích Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không- tiểu thuyết Tây Du Kí dưới cái nhìn dân thoại học Lời dẫn nhập của người biên dịch:  Tây Du Ký tiêu biểu cho tiểu thuyết chương hồi bình dân Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt … Tiếp tục đọc

Sử thi Ấn Độ RAMAYANA

Sử thi Ấn Độ RAMAYANA

Phù điêu miêu tả sử thi Ramayana tại đền Angkor Wat (ảnh : Hà Khánh) Nguyên tác: Valmiki Tác giả: R.K. Narayan Dịch giả: Đào Xuân Quý Nhà xuất bản Đà Nẵng  MỤC LỤC 1. LÀM QUEN VỚI RAMA Câu chuyện của Thataka Câu chuyện Mahabali Chuyện sông Hằng Chuyện nàng Ahalia 2. HÔN LỄ … Tiếp tục đọc