Tagged with quốc tế cộng sản

Việc Nguyễn Ái Quốc bị thẩm tra ở Quốc tế Cộng sản

Việc Nguyễn Ái Quốc bị thẩm tra ở Quốc tế Cộng sản

Ban thẩm tra vụ việc Nguyễn Ái Quốc ở Quốc tế Cộng sản Bá Ngọc Trong quá trình 30 năm đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã từng ba lần 1923 – 1924, 1927 – 1928, 1934 – 1938 sống ở nước Nga Xô viết. Đặc biệt, giai đoạn 1934 – 1938 đã … Tiếp tục đọc