Tagged with phù nam

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

CÁC VƯƠNG QUỐC ẤN ĐỘ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT VÀ VÙNG ĐÔNGNAM Á TỪ THỜI CỔ ĐẾN GIỮA THẾ KỶ THỨ TƯ George Coedes Ngô Bắc dịch và phụ chú Lời người dịch: Dưới đây là bản dịch Chương 3 của tác phẩm nhan đề The Indianized States of Southeast Asia của G. Coedès, một tác phẩm được xem … Tiếp tục đọc