Tagged with phù nam

Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam bộ

Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam bộ

GS.TSKH Vũ Minh Giang Từ lâu Nam Bộ đã là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Vịêt Nam, nhưng do tính chất phức tạp của lịch sử nên cho đến nay vấn đề chủ quyền lãnh thổ (territorial sovereignty) vẫn còn có những nhận thức chưa thật đầy đủ. Trên cơ … Tiếp tục đọc

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

CÁC VƯƠNG QUỐC ẤN ĐỘ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT VÀ VÙNG ĐÔNGNAM Á TỪ THỜI CỔ ĐẾN GIỮA THẾ KỶ THỨ TƯ George Coedes Ngô Bắc dịch và phụ chú Lời người dịch: Dưới đây là bản dịch Chương 3 của tác phẩm nhan đề The Indianized States of Southeast Asia của G. Coedès, một tác phẩm được xem … Tiếp tục đọc